» Obraz versus reklama

 – 13. 03. 2012
Studio Trafo


Proč studovat reklamní obrazy? Výtvarná kritika nedisponuje pojmy a kategoriemi, do kterých by reklamní obrazy mohla zařadit. Naopak, svým zájmem o umění potvrzené historií, statutem díla, autora a publika na reklamní obrazy často zapomíná. V tomto ohrazování se vůči reklamě snad můžeme částečně cítit náznaky klasického souboje „vysoké“ a „nízké“ kultury.

Proč studovat obraz, který nemá delšího trvání nežli půlroční kampaň a který je masově šířen v nákladech stovek reprodukcí? Reklamní obraz lze chápat jako výsadní příklad podoby vizuálního sdělení současné společnosti, který v sobě obsahuje mnohé rysy, které tuto společnost charakterizují. Vznáší otázku po významu originálu, který je dnešní výtvarnou kritikou stále hýčkán v opozici k masové produkci. Přináší termín „vizuální šum“ či „vizuální stres“, který ve svém jádru zdůrazňuje vizuální základ podoby současné komunikace.

Propojováním odlišných oborů od grafického designu po sociologický výzkum, marketing a psychologii poukazuje na vysokou komplexitu společnosti a sdělení, jež vysílá ke každodenním příjemcům, za nimiž stojí práce mnoha odborníků teoretického, praktického i uměleckého zaměření. Reklama ukazuje, že celkový pohled na dnešní kulturu a společnost nemůže přinést jedna jediná osamocená oblast vědění, ani jeden jediný výtvor určený vybranému publiku s příslušnou kritickou schopností jej ohodnotit. Reklama určená pro složitý celek dnešní společnosti je sama mikrosvětem tohoto klubka vztahů, sil a procesů.Proběhlé akce: