» Obraz versus Queer

Na přelomu milénia označil slavný polsko-britský sociolog Zygmunt Bauman naši dobu za “tekutou”. Mluvil o pronikání, prosakování a proudění jako o příznačných pojmenováních pro způsoby, jimiž spolu komunikujeme, pomocí nichž se sbližují jednotlivá média, prostřednictvím kterých se setkávají kultury, ale také rozpínají a proměňují dříve fixní sociální role a identity. V oblasti kulturálních studií představuje politika identity – ať se již dotýká genderu, etnika či národa – jeden ze základních stavebních kamenů jejích teoretických i politicko-aktivistických stanovisek. Společně s pojmem performativity pak tekutá politika identit vytváří od pádu železné opony globálně výbušný mix, s nímž ve společenském boji zacházejí jak levicově orientovaná solidární hnutí, tak i minulé a současné reakcionářské proudy.

Jakou roli měl a má pojem queer a strategie kvérování na západní politicko-kulturní mapě? Jakými způsoby proniká fenomén queer do oblasti současného vizuálního umění? A je možné, aby se queer identita stala popkulturním mainstreamem?

LAKEI KI´ONG aka BLAKE P. KENDALL, vizuální antropolog a filmař (HMKW Berlin): QUEER as a verb : ‘Coming Out’ in Visual Anthropology(s)

NATÁLIE DRTINOVÁ, kritička výtvarného umění a genderová teoretička (A2): Queer v současné české a slovenské umělecké tvorbě

ONDŘEJ TRHOŇ, kritik kultury a nezávislý publicista: Queer(ing) videogame visuals

Program se odehraje živě prostřednictvím YouTube kanálu platformy Fresh Eye a webových stránek projektu. Přednášky proběhnou v anglickém jazyce bez překladu.

Sledujte informace k programu prostřednictvím FB události.Proběhlé akce: