» Obraz versus osobní data

 

Současná globální zdravotní krize se vší silou prokázala, nakolik jsou naše osobní i pracovní životy těsně propojeny s nástroji digitální komunikace. Právě ta se nyní pro mnohé skupiny obyvatel světa stala ještě zásadnější součástí způsobu života, když některým umožnila i nadále vykonávat vlastní práci a jiným nabídla prostor, v němž mohou intenzivně realizovat potřebu osobního sdílení informací a pocitů. Přestože se v aktuální situaci zdají přínosy digitální komunikace výrazně převažovat nad jejími problémy a otazníky, zůstává i nadále digitální prostor zásadním mocenským polem ovládaným několika málo více či méně viditelnými hráči. Naše práce, naše radosti i starosti sdílené v době karantény se stávají součástí jiné “karantény”, v níž jsou v podobě osobních dat shromažďovány a analyzovány pro politické, marketingové či výzkumné účely.

Jaký je však náš přístup do tohoto chráněného prostoru, v němž se námi vyřčené obavy a přání stávají cenným informačním zbožím? Nakolik chápeme, jaké role sehrávají osobní vizuální data v toku sdílených a následně komerčně těžených obsahů? A jak je vizuální umění schopno na tyto otázky reagovat?

Platformy Fresh Eye a ALT.TAB společně uvádějí přednáškový online program “Obraz versus data” dostupný na www.fresh-eye.cz od 24. dubna 2020.

LENKA HÁMOŠOVÁ, designérka a kritička designu: Syntetická média a vizuální nejistota – když vidět ještě nic neznamená (ALT.TAB, Prague College)

MICHAL KUČERÁK, kritik designu a edukátor: Internet jako veřejný prostor (ALT.TAB, DOX)

MUSHON ZER-AVIV, umělec: What Does a “Normal Person” Look Like? The Normalizing Machine (www.mushon.com)

Pro aktuální informace sledujte FB událost.

 Proběhlé akce: