» Obraz versus Fresh Eye. Dekáda s obrazy a o obrazech

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye pořádá u příležitosti dovršení dvanácti let své existence veřejnou debatu s předními osobnostmi české teorie a pedagogiky vizuální kultury.

Setkání nabízí prostor pro společné ohlédnutí za uplynulou dekádou, která přinesla množství technologických, politických a kulturně-sociálních změn. Tvorbu, cirkulaci a porozumění obrazům zásadně proměnily algoritmizace digitální komunikace a nástup nových sociální sítí, jako jsou Instagram a TikTok, v jejichž centru stojí vizuální komunikace. Opomenout nelze ani rozvoj umělé inteligence a její rozšiřování do oblastí každodennosti i tvorby mediálních a uměleckých obsahů. Veřejnou diskuzi na úrovni komunitních, národních i mezinárodních společenství zasáhla nová, globální témata, z nichž lze (mezi mnohými) zmínit alespoň migraci, ruskou válku na Ukrajině, klimatickou změnu, dekolonizaci či hnutí za genderovou rovnost a LGBTQI+ vizibilitu.

Jaké nové reprezentace, strategie a komunikační praxe se ve vizuální kultuře projevily? Jak jsme na ně dokázali v českém prostředí reagovat? Jak se daří teorii vizuální kultury a obrazu získávat institucionální podporu na českých vysokých školách a jaký zájem má o kritické zkoumání obrazu studentstvo či širší veřejnost?

V neformálním prostředí knihkupectví ArtMap (Vojtěšská 196) budou v pondělí 27. 11. od 18 hodin o otázkách debatovat:

LUCIE ČESÁLKOVÁ, historička filmu a reklamy (NFA & FF UK)

MARIE FULKOVÁ, teoretička a výzkumnice v oblasti výtvarné pedagogiky (PedF UK)

MARTINA PACHMANOVÁ, historička umění a kurátorka (VŠUP)

ROBERT SILVERIO, teoretik a historik fotografie (FSV UK)

KATEŘINA SVATOŇOVÁ, teoretička a historička pohyblivého obrazu (FF UK)

Moderuje ANDREA PRŮCHOVÁ HRŮZOVÁ, zakladatelka a dramaturgyně platformy Fresh Eye

Sledujte program prostřednictvím FB události.Proběhlé akce: