» Obraz versus filosofie médií

Média se stala všudypřítomnou součástí našich životů a jejich zkoumání společenskými vědami již dlouho nepředstavuje akademickou novinku. Studenti si již po delší čas zapisují předměty z ranku mediálních studií a noří se do historie mediálního zpravodajství, analýzy televizního vysílání či zhodnocení možností online komunikace.

Jsou však média pouze informačními kanály sloužícími k přenosu obsahů, anebo aktivně proměňují způsoby, jakými předávané informace vnímáme a jak jim rozumíme, a tedy nakonec i způsob, jakým si následně formujeme obraz okolního světa? Pojďte s námi uvažovat o médiích v široké perspektivě, která se vymaňuje z disciplíny mediálních studií. Zkuste jim porozumět jako platformám, prostředím a infrastrukturám specifického času a jazyka, jejichž prostřednictvím si sobě navzájem zprostředkováváme svět, ale jejichž prostřednictvím se nám svět také dává.

Stal se PowerPoint novým kognitivním schématem a tweetování novou jazykovou figurou? A jestliže se člověk a médium vzájemně propojují v neustálém pohybu reprezentace a komunikace, kde začíná médium a končí člověk? Neproměnili jsme se v hybridy, jejichž těla doplňují technologické protézy, jakými jsou sociální sítě a chytré telefony, a může vůbec lidský svět bez médií (například obrazu, slova a písma) existovat?

Případové studie k filosofii médií představí:

BERND HERZOGENRATH, filosof médií (Goethe-Universität, Frankfurt nad Mohanem): “Media Philosophy  || Practical Aesthetics” 

VÁCLAV JANOŠČÍK, teoretik umění (AVU, UMPRUM, FAMU): “Postdetectvie realism. Ontology of TV series or serial narration”

Po představení 30minutových příspěvků následuje společná moderovaná diskuze hostů s diváky (moderace Andrea Průchová/Fresh Eye).

Program proběhne v anglickém jazyce bez překladu.

Sledujte FB událost!Proběhlé akce: