» Obraz versus dohled

Mnohé proudy studia vizuální kultury se společně shodují na jednom – vidění není pouze fyziologickým aktem, během něhož si světlo pohrává s naší sítnicí, ale představuje také významný způsob, jímž mezi sebou a okolím utváříme síť vztahů. Pohledem na blízký předmět ho zařazujeme do rejstříku poznání světa. Pohledem na druhého člověka uznáváme jeho lidskost a vytváříme si společné pouto sdílení tajemství lidského života. (Proto je nám mnohdy tak zatěžko pohlédnout druhému do tváře, ať se již jedná o neoblíbenou osobu, či ty, které potkáváme na ulici v roli dlouhodobých obyvatel.)

Lidský pohled však v sobě automaticky nese také stopu dohledu. Na jevišti sociálních vztahů, na které se po pečlivé domácí přípravě vydáváme každý den, představuje vzájemné hodnocení jeden ze základních prvků mezilidské interakce. Navzájem se zrcadlíme, vymezujeme, svádíme, nabízíme si vzory a provokujeme se. Jak se však bazální principy lidské komunikace, v nichž pohled sehrává klíčovou roli, mění s tím, jak do naší každodennosti vstupuje situace vidění, k němuž dochází mechanicky prostřednictvím nových komunikačních platforem a záznamových technologií?

Jakou moc lze v oblasti společenských vztahů připisovat virtuálnímu pohledu, jímž nahlížíme a hodnotíme sebe sama i druhé v prostředí sociálních sítí? Nakolik skutečnou se stala představa digitálního panoptikonu, jenž nám přisuzuje pasivní role plantážníků operujících na fyzickém a virtuálním poli práce a zábavy pod permanentním dohledem mezinárodních korporací? A mohou samotné obrazy soudobého digitálního dohledu prezentované současným vizuálním uměním změnit způsob, jímž se podílíme na jejich vytváření?

K tématu obraz versus dohled promluví:

ANDREA SLOVÁKOVÁ (filmová teoretička a tvůrkyně) Obrazy organizace dohledu (filmová esej Nadohled)

DALIBOR KNAPP (audiovizuální umělec) Mytologie, obyvatelé a kolonizace digitálního prostoru

TEREZA RUDOLF (kurátorka současného umění) Eye in the Sky – Fotograf festival 2017 

Sledujte program prostřednictvím FB události.Proběhlé akce: