» Obraz versus chudoba

Chudoba představuje komplexní sociální fenomén. Odráží v sobě nastavení společenského systému, stejně tak jako jeho normy a hodnoty. Lehce se může stát stigmatem a těžce je nesena jako zátěž, s níž zápasí rodiny po celé generace. K chudobě se váže celé spektrum ustálených obrazových i verbálních reprezentací pocházejících z oblasti literatury (v době povánoční vzpomeňme na postavy chuďasů, kteří získají přízeň princezny, a nevinnou Popelku), vizuálního umění (mezi mnoha se nabízí stereotyp bohémských umělců žijících společně s chudinou na okraji společnosti) i současné televizní a filmové produkce (v minulosti seriály jako Good Times či současná show Shameless). V každodenním životě nás společnost učí chudobu rozpoznávat pomocí ustálených znaků, které jsou spojovány jak se vzezřením člověka, tak s jeho jednáním a intelektuální kapacitou. Nepřekvapivě se pak v současné vizuální kultuře setkáváme především s obrazy chudoby, které nevytvořili chudí, ale druzí, disponující technologiemi, možností vstupu do veřejného digitálního prostoru a mediálního světa.

Proč je chudoba v české společnosti spíše neviditelným problémem? Jakým způsobem ji zviditelňují, stereotypizují či parodují obsahy populární kultury? A jak lze z chudoby udělat prostřednictvím marketingu důležité téma? První večer desátého ročníku programu platformy Fresh Eye se odehraje online prostřednictvím kanálu YouTube a webových stránek projektu.

Hosté:

DANIEL PROKOP, sociolog, autor bestselleru Slepé skvrny: O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti

IRENA REIFOVÁ, mediální teoretička a pedagožka na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK: “Chudoba jako předmět zírání a fascinace”

LUCIE STEJSKALOVÁ, zakladatelka projektu Nocleženka (Armáda spásy):Zobrazení utrpení v rámci fundraisingových kampaní neziskových organizací”

Aktuální informace k programu najdete na FB události.Proběhlé akce: