» Obraz versus Call For Papers

červen 2014

Na začátku roku 2014 projekt FRESH EYE vyhlásil akademickou výzvu věnovanou studentům českých vysokých škol. Pod heslem “Jeden pohled nestačí” vyzval studenty k zasílání seminárních, bakalářských, diplomových a dizertačních prací vztahujících se k studiu obrazu, vizuality a současné obrazové (populární) kultury. Výzva, platná do 31. 5., přinesla nové a zajímavé práce z oblasti vizuálních studií, které jsou od poloviny měsíce června prezentovány v textovém archivu webových stránek. Autoři vybraných příspěvků získali pozvání k osobní prezentaci na červnovém večeru. Kdo jsou a jaká témata přinášejí?

ALINA MATĚJOVÁ, teoretička umění nových médií, studentka FF MU
„GIF ART: OD GRAFICKÉHO FORMÁTU AŽ PO ETABLOVANÉ UMĚNÍ“

JITKA SKLENÁŘOVÁ, socioložka, studentka FSS MU¨
„IKONICKÝ OBRAT V KULTURNÍ SOCIOLOGII“

JAN VÁVRA, mediální teoretik, student FSV UK
„SÉMIOPROSTOR SELF V DISKURZU WEBOVÝCH STRÁNEK SUICIDEGIRLS.COM

více na FB událostiProběhlé akce: