» Obraz versus BIO

Genetická úprava potravin, škodlivá „éčka“, cestování plodin napříč kontinenty a rozmazlenost spotřebitelů nakupovat ve velkém a neustále, takový je dle mnohých vědeckých a mediálních zdrojů dnešní obraz vztahu člověka k jídlu, jeho produkci a konzumaci. Zacházení s potravinami se však zdá být průvodním znakem problému, jímž je celkový způsob života v moderní globální společnosti.

(Super)modernita, která je definována závratnou rychlostí a důrazem na pracovní výkon, se doslova vpisuje do našich tělesných schránek. Sedavý způsob života, jenž je doprovázený nedostatkem přirozeného pohybu, se odráží na zmenšení fyzických sil člověka. Hektický život ve městech vynalézá dříve neznámé nemoci. Zatímco část planety odhaluje kouzla tajů mezinárodní kuchyně, stále existuje významná část globální populace, která nedosáhne na základní pestrou stravu.

Množství nabídky potravin vede nejenom k větší rozmanitosti poptávky, ale i ke snaze o její redukci, jež je spojena se strategiemi produkování vlastních potravin, zpracováním odpadu, podporou regionálních pěstitelů a lokálního odbytu. Ruku v ruce s hledáním staronového přístupu k získávání okolních zdrojů probíhá i redefinice správy těla a stylu života, jenž se chce vymezit proti globálnímu systému produkce a konzumace a který hledá jiné podoby zdraví, ať už v samozásobitelství komunit, nových formách skladby jídelníčku (vegani, frutariáni) či v životě pravěkého člověka.

Jsou projevy nového promýšlení vztahu k produkci jídla, správy těla a koncepce zdraví nezávislými projevy společenské změny, anebo představují dočasné globální trendy, jichž se chytili šikovní marketéři a opinion leadeři? Je „bio“ novou ideologií, mediální bublinou či pevně zakořeněným a rozšiřujícím se způsobem života a myšlení?

Inspirujte se k diskuzi příspěvky tří hostů:

JIŘÍ RŮŽIČKA, filosof (FLÚ AV ČR) “Od biopolitiky populace k biopolitice individua”

IVO BYSTŘIČAN, dokumentarista “Třídní bio konflikt”

ANNA STREJCOVÁ, mluvčí a spoluzakladatelka Zachraň jídlo “Jak propagovat ekologickou myšlenku: Zachraň jídlo a přístup k plýtvání jídlem”

Sledujte program prostřednictvím FB události!Proběhlé akce: