» Obraz versus bajka

Fresh Eye vám ve spolupráci s cyklem Dokumentární pondělí kina Světozor a vizuálním umělcem Dominikem Gajarským přináší speciální vydání programu, které se odehraje v malém sále kina Světozor.

Večer propojující videoartové projekce s teoretickými vstupy respektovaných kritiků se pomocí filmového obrazu a slova zamýšlí nad místem zvířete v současné společnosti. Již od počátků filosofie západní kultury slouží postava zvířete jako protipólní kategorie, pomocí níž získává člověk, jeho myšlení a organizace společnosti své výsadní a nadřazené postavení. Zatímco  svět zvířat je spojován s významy primitivního a pudového, lidská kultura si získává přívlastky jako sofistikovaná či duchovní. Svět bajek proto v této perspektivě vystupuje jako unikátní pole, na němž dochází k vyvázání zvířete z podřízeného postavení vůči člověku. Ba naopak, zvíře na sebe bere lidské vizuální a povahové rysy, jimiž často poukazuje na nedokonalost světa vytvořeného člověkem.

Nástup nových filosofických feministických a ekologických směrů v druhé polovině minulého století, jenž vyústil ve vznik human-animal studies neboli disciplíny antropozoologie, přináší nové pohledy na vzájemné postavení člověka a zvířete, jež se vyhýbají tradičním kategoriím sluhy a pána či přírody versus kultury . Pro naši současnost se zásadním tématem stávají především intenzivní zásahy člověka do přírody, které lze sledovat v době takzvaného “antropocénu” po celém světě. V jejich důsledku se zvířata mnohdy ocitají v novém kontextu, v urbánním prostředí původně obývaném člověkem. Stáváme se dnes svědky “ožívání” literárních bajek, když se našimi městskými sousedy stávají divoké šelmy a exotičtí obojživelníci?

Program nabídne projekci uměleckých snímků Equilibrium (Dominik Gajarský, CZ, 2017) a Wild Beasts (Éléonore Saintagnan & Grégoire Motte, FR/BE, 2015). Projekce snímků proběhne v anglickém znění s českými titulky / ve francouzštině s anglickými titulky.

Program se uskuteční v českém a anglickém jazyce bez tlumočení.

Hosté:

DOMINIK GAJARSKÝ, vizuální umělec (UMPRUM, Praha)

IVÁN ZATZ-DÍAZ, filosof (Pratt Institute, NYC, USA)

KAREL CÍSAŘ, filosof (UMPRUM, Praha)

Sledujte aktuální informace k progrmu prostřednictvím FB události!Proběhlé akce: