» Obraz versus archiv

18:00 – 18. 02. 2014
Trafo Studio


Archiv, přísné kategorie, odborná selekce, encyklopedie hesel a obrazů. Taková však globální vizuální kultura dávno není. Každodenní multimediální změť obrazových reprezentací se propojuje v neustálý obrazový tok, jenž může vznikat rukou téměř každého a šířit se všemožnými komunikačními kanály. Propojení vysokého a nízkého je dekády pasé, ať žije Instagram!

Jak pracuje s fenoménem tradičního uzavřeného archivu současné výtvarné umění? A jak se naopak teorie dívá na možnosti všeobjímajícího digitálního archivu? Dva talentovaní hosté, dva pohledy na fenomén archivu v aktuální vizuální kultuře.

JAN LESÁK, umělec, fotograf a doktorand na FUD UJEP
LUMÍR NIKL, teoretik a historik dějin umění, student na ÚDU FF UK

akce na facebookuProběhlé akce: