» MAGDALENA SARYUSZ-WOLSKA: Twelve golden swastikas on a blue background or, right-wing visual histories in Poland

Dvanáct zlatých svastik na modrém pozadí, aneb pravicová vizuální historie v Polsku

Obrazy působí, jak již dokázalo mnoho odborníků. Buď přimějí k činu lidské aktéry, jako v případě videa s Georgem Floydem, kvůli kterému se tisíce lidí připojily k hnutí Black Lives Matter, anebo působí samy o sobě, když například pobaví nebo rozčílí sledující. Tento přístup se zvláště hodí při zkoumání obrazů s obtížně identifikovatelnými autory a/nebo distributory. Digitální videa, memy či titulní strany se od svých autorů rychle osamostatní, ať už je vytvořil kdokoli. V oblasti vizuální historie to pak znamená, že jsou obrazy více než pouhou reprezentací historie – historii tvoří. Filmy, fotografie, plakáty a podobné materiály můžeme považovat za aktéry, jež ovlivňují společenskou realitu, ať už minulou či současnou.

Přednáška představí „aktivitu“ obrazů šířených pravicovými aktéry v Polsku ve vztahu k národním dějinám. Jak tyto obrazy zneužívají polskou a evropskou historii?  Jak posilují nacionalistický pohled na minulost? Zvláštní důraz pak bude kladen na obrazy z roku 2015, kdy pravicová strana Právo a spravedlnost (PiS) zvítězila v prezidentských i parlamentních volbách. Přispěly tyto obrazy k jejímu vítězství?

MAGDALENA SARYUSZ-WOLSKA je výzkumná pracovnice Německého historického ústavu ve Varšavě a docentka na Lodžské univerzitě. Jako socioložka a kulturoložka se zaměřuje na historická témata, kulturní paměť a vizuální historii. Přispívá do odborných časopisů, jako je The Public Historian, Osteuropa a Visual History (připravuje se). V letech 2013 až 2016 pracovala na projektu „Vizuální kultura v Německu 1945–1949“, jehož výsledky byly publikovány ve dvou monografiích: první vyšla v polštině (2015) a druhá v němčině (2017). Je editorkou antologie Historia wizualna. Obrazy w dyskusjach niemieckich historyków (Vizuální historie. Obrazy v diskuzích německých historiků, 2020). Magdalena Saryusz-Wolska je členkou výkonného výboru Asociace pro studium paměti a vědeckou ambasadorkou Nadace Alexandera von Humboldta v Polsku.

Přednáška proběhne v anglickém jazyce bez tlumočení.

Program vzniká ve spolupráci platformy Fresh Eye a časopisu Iluminace.

Sledujte FB událost!Proběhlé akce: