» NA VIDĚNOU III: Vizuální kultura, její výzkum a studium

Jaký potenciál má virtuální realita ve vztahu k budování osobní paměti? Jak se dařilo komiksové reklamě v Československu? A jakým způsobem lze v dnešní době uchopit projekt dělnického muzea? Na mezioborové konferenci Na viděnou se letos již potřetí setkají odborníci z oblasti dějin umění, společenských věd, historie, filmu a médií. Program, během něhož představí své aktuální výzkumy studenti a profesionální výzkumníci a na závěr o vztahu současného umění a vizuální kultury promluví dva zahraniční hosté, kurátorka Nottingham Contemporary Carolina Rito a ředitel Visual Studies Workshop Tate Shaw, odstartuje 10. října v 15 hodin v prostorách Kampusu Hybernská. Vstup na konferenci pořádanou Platformou pro studium vizuální kultury Fresh Eye je zdarma a otevřený široké veřejnosti se zájmem o obrazy kolem nás.

Tisková zpráva k náhledu a stažení zde.

15.00 – 21.00

Kampus Hybernská (Hybernská 4, Praha 1)

Vstup ZDARMA s rezervací volné vstupenky přes portál GoOut & novinky sledujte přes FB událost

15.00 – 16.40 STUDENTSKÉ VÝZKUMY

Veronika Hanáková (Katedra filmových studií, FF UK): Lapsus digitálního povrchu

Teoretické uchopení CGI animace je úzce propojeno s technologickým vývojem, který přináší možnosti generování zcela nové reality. Syntetický realismus či hyperrealizmus vedou zpravidla pozornost k mimetickým schopnostem počítačově generovaných obrazů. Momenty lapsu však vyjevují, že i nemateriální digitální povrch se může stát materiálním. Digitální povrch tak překračuje svoje mimetické atributy a odkrývá pokožku obrazové matérie. Coby kreativní strategie je lapsus přítomen například v díle Jona Rafmana Dream Journal (2016–17). Jak může tento digitální povrch strukturovat beztvará absence jako tvořivá deformace?

Adam Novotník (Katedra architektury, ČVUT): Virtuální akademie

Koncept virtuální akademie využívá úzké spojitosti prostoru a tvorby vzpomínek v lidské paměti. Vznikl na základě hledání potenciálu virtuální reality. Ne jako simulátor skutečnosti, ale jako svébytný 3D digitální prostor.

Michaela Režová (Ateliér filmové a TV grafiky, UMPRUM): Animovaný dokument – orální historie a autorský přístup

Animovaný dokument je žánrem, který je čím dál tím více vidět, a to nejen na domácím filmovém poli. Příspěvek se zaměří na jeho formu zakládající se na orální historii a autorský výtvarný přístup. Zkusí pojmenovat, co tento specifický subžánr může nabídnout nejen divákovi, ale i tvůrci. Co je pro něj specifické, jaká témata pojímá i jaká klišé u něj můžeme pozorovat?

17.00 – 18.40 PROFESIONÁLNÍ VÝZKUMY

Martin Foret (Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, UPOL): Reklama v komiksových panelech a bublinách

Příspěvek představí vybrané výsledky knihovního a archivního výzkumu, který mapoval užívání komiksu (či obrázkového seriálu) jakožto média reklamy či propagace v československém tiskovém prostoru. Reklama i komiks přitom představují fenomény se specificky velmi silnou sociokulturní determinací, včetně té ideologické. Jak obrázkový seriál/komiks, tak i tisková reklama vstupují do prostředí domácího periodického i neperiodického tisku od poloviny 19. století, v průběhu století 20. pak zažívají svá „zlatá léta“, aby poté byly identifikovány coby projevy obecně západní, dobovou novořečí „buržoazní“ či americké „úpadkové“ kultury výrazně omezeny a postupně nahrazovány specifickou domácí socialisticky „uvědomělou“ substitucí. Čekají vás tedy oživlé logotypy, spořivý hmyz, roztodivní maskoti i komiksová zubní pasta!

Eva Janáčová (Ústav dějin umění AV ČR): Obraz nepřítele: Vizuální projevy antisemitismu v českých zemích od středověku po současnost

Vizuální forma antisemitismu byla a je jedním z nejmocnějších prostředků probouzení a udržování nebezpečných rasových stereotypů a předsudků. Právě systematická analýza a interpretace obrazových médií, která nastolovala antižidovská a antisemitská témata, petrifikovala je a vizualizovala ve spolupráci s profesionálními i laickými umělci, je předmětem výzkumu našeho projektu. Pochopením těchto procesů poznáme lépe nejen svoji minulost, ale také přítomnost, což je stále aktuálnější především s ohledem na sílící rasovou a xenofobní nenávist u nás i v cizině.

Čeněk Pýcha (Ústav pro studium totalitních režimů) & Jolana Tothová (Národní muzeum): Muzeum dělnického hnutí pro 21. století

Společný projekt Národního muzea a Ústavu pro studium totalitních režimů si klade za cíl zpracovat a nabídnout veřejnosti sbírku založenou na materiálech bývalých ústředních stranických muzeí (Muzeum V. I. Lenina a Muzeum Klementa Gottwalda). Projekt tak vstupuje na citlivé pole, kde na jedné straně leží generační zkušenost z povinných návštěv muzeí a na druhé straně artefakty, jež dříve vyprávěly příběh, který se dnes rozpadl a ztratil svou společenskou relevanci. V prezentaci nabídneme naše hledání cesty k situacím, kdy „zaniklé“ muzeum nabídne novou perspektivu i pro dnešní návštěvníky a studenty.

19.00 – 21.00 ZAHRANIČNÍ HOSTÉ: VIZUÁLNÍ KULTURA & VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU SOUČASNÉHO UMĚNÍ  

Carolina Rito (Nottingham Contemporary, UK): Practicing Education Otherwise – CAMPUS Independent Study Programme

In the wake of the privatization of education and the increasing neoliberalisation of knowledge production, artistic and curatorial practices have increasingly offered a range of platforms exploring alternative educational models. As Irit Rogoff writes: ‘education signals rich possibilities of coming together and participating in an arena that is not yet signalled.’ Education can be a shorthand for collective forums and debates, where conclusions are suspended, and criticism is replaced with generosity and processes of collective knowledge production. In a cultural economy informed by entertainment, accessibility-imperative and neoliberal consensus, contemporary art spaces, and elsewhere, risk becoming unable to provide a space and time for critical debate and not-yet-provoked ideas and practices. The presentation will introduce a platform CAMPUS Independent Study Programme, a year-long and city-wide independent study programme based on collaborative knowledge production and innovative research practices.

Tate Shaw (Visual Studies Workshop, USA): Overlaps without Edges: Concepts in Books at Visual Studies Workshop

 Since it was founded in 1969, Visual Studies Workshop (VSW) in Rochester, New York, USA, has been interested in art, criticism, and publishing that overlaps photography, conceptual art, and visual culture in ways that are less commonly discussed in any one medium or discourse. Central to this activity has been experimentation with the visual book. This talk will look at the visual studies methodologies taught in curriculum relative to the visual book using dozens of examples by artists-in-residence and students published by VSW.

Registrace účastníků probíhá od 14.30 hodin.

Využijte možnosti si na místě zakoupit klasické i nejnovější tituly věnované vizuální kultuře na knižních stáncích knihkupectví ArtMap a nakladatelství VVP AVU, Artefactum a Národního filmového archivu.Proběhlé akce: