» Jörg Heiser: Romantic Conceptualism

Jörg Heiser patří mezi přední evropské osobnosti umělecké kritiky současnosti. Vedle literární, pedagogické, kurátorské a hudební činnosti je známý také pro více než dvacetileté působení v uměleckém časopise Frieze Magazine. Po dlouhou dobu jako šéfredaktor vedl německou verzi časopisu a i nadále do něj aktivně přispívá. V akademickém prostředí je ředitelem Institutu umění v kontextech na berlínské Vysoké škole umění. V pražské přednášce se autor zaměří na pojem “romantického konceptualismu”, pomocí něhož Heiser přinesl zcela novou perspektivu na konceptuální umění. Ve výstavních projektech i textech poukázal na překvapivé průsečíky historického romantismu a konceptuálního umění raných 60. let, které bylo do té doby rámováno především jako spíše emocionálně oploštělá tvorba racionálního rázu.

Program vzniká ve spolupráci platformy Fresh Eye, Ceny Věry Jirousové a Galerie hlavního města Prahy. Proběhne v přednáškovém sále domu U Kamenného zvonu v anglickém jazyce bez překladu. Vstupné je zdarma. Večer moderuje ředitelka Ceny Věry Jirousové Eva Skopalová.Proběhlé akce: