» Joanna Zylinska: Ne-lidská fotografie

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye společně s nakladatelstvím Karolinum zvou ke křtu prvního českého překladu díla polské teoretičky nových médií a umělkyně Joanny Zylinské, jenž doprovodí živě streamovaná přednáška autorky. Kniha bude pokřtěna v prostorách Centra pro současné umění Praha. Vstup je zdarma.

Anotace přednášky:

Tvořivá síla ne-lidské fotografie

Joanna Zylinska

Žít v mediálně přesycené společnosti jednadvacátého století znamená být konstantně fotografován. Naši identitu utváří nepřetržitý proud fotografií v mobilních telefonech, tabletech a na sociálních sítích, jako je Instagram či Facebook, nemluvě o tisících bezpečnostních kamer, jež neviditelně zaznamenávají naši podobu, když procházíme centry měst, obchodními domy či letišti. Tento fotografický proces probíhá do značné míry automaticky: podléhá logice a vizi stroje. Přednáška dokládá, že fotografie pořízená člověkem – včetně vědomého pohledu do hledáčku či na LCD displej – je pouze malou součástí dění na poli fotografie, ačkoli často zastupuje fotografii jako takovou. Zylinska se však nechce přidávat k současným nářkům, že snad fotografie umírá, protože již není dostatečně autentická, či ji nahradí generativní umělá inteligence. Spíše tvrdí, že právě díky zaměření na její nelidské aspekty lze ve fotografii spatřit život.

Přednáška vychází z knihy Joanny Zylinské Ne-lidská fotografie, zmíní však také některé její současnější projekty, včetně projektů založených na praxi.

Joanna Zylinska je autorka, umělkyně a profesorka mediální filozofie a kritického digitálního designu na King’s College v Londýně. Napsala celou řadu knih, například AI Art: Machine Visions and Warped Dreams (Open Humanities Press, 2020) či Nonhuman Photography (MIT Press, 2017). Joanna se také věnuje experimentálnějším a kolaborativním publikačním projektům, jež jsou často založené na otevřeném přístupu. Ve vlastní umělecké praxi experimentuje s nejrůznějšími obrazovými médii. V současnosti se věnuje výzkumu percepce a kognice coby hraničních zón mezi lidskou a strojovou inteligencí a snaží se zmapovat scénáře alternativních budoucností. Její nejnovější publikací je připravovaná kniha The Perception Machine: Our Photographic Future Between the Eye and AI (MIT Press, listopad 2023).Proběhlé akce: