» Jak (ne)spravedlivé jsou nové technologie?

Doba okouzlení nástupem nových technologií se jeví být nenávratně za námi a vize o demokratickém, univerzálně propojujícím a sociálně spravedlivějším světě digitálních platforem zní jako labutí písně minulosti. Nastala éra odkouzlení a nutí nás se ptát, kdo, kdy a jakým způsobem může být v digitálním prostředí přítomen? Jak se do nových technologií propisují sociální nerovnosti, tvořící dělicí společenské čáry ve fyzickém prostoru? Nakolik lze mluvit o inkluzivitě ve vztahu k digitálnu? Jak vést boj za spravedlivější digitální prostor a na koho se vůbec obrátit?

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye společně s Fotograf Festivalem nabízejí domácímu publiku u příležitosti festivalového ročníku #hypertension prostor k zamyšlení a diskuzi nad etickými otázkami spojenými s vývojem a použitím nových technologií, a to se zvláštním zřetelem na fungování umělé inteligence v jejích současných podobách.

Jako zahraniční hostka diskuzního programu se představí výzkumnice a právnička v oblasti digitálních práv Ramak Molavi Vasse´i , kterou v debatě doplní filozof a zástupce mezinárodní výzkumné platformy CETE-P Juraj Hvorecký a filozofka nových médií Dita Malečková. Moderace debaty, otevřené dotazům diváctva, se ujme antropolog ekonomie a práce Martin Tremčinský.

Vstup na diskuzi je zdarma. Program proběhne v anglickém jazyce bez překladu v prostorách přednáškové dvorany Veletržního paláce Národní galerie Praha.

Sledujte program prostřednictvím FB události.Proběhlé akce: