» Image vs. Multi-sensory reality

Jsme tvorové s vysoce vyvinutým vizuálním systémem. Zrakovému smyslu důvěřujeme a při komunikaci prostřednictvím technologií často spoléháme na audiovizuální reprezentaci. Technologické nástroje nám na jedné straně přinášejí velkou míru svobody, na stranu druhou však také nepozorovaně utvářejí způsob, jakým prožíváme a navazujeme interakce s naším prostředím i spolu navzájem. Jaké důsledky z této situace vyplývají pro nás, naše těla, mysl, sociální svět či představivost? Co je v sázce a co můžeme získat? Jaká je role a odpovědnost umělců? A jak lze tyto otázky nejlépe prozkoumat?

Součástí večera Image vs. Multi-sensory reality bude projekce dvou krátkých filmů umělkyně a teoretičky vizuálního umění Terezy Stehlíkové, které reagují na nedávnou pandemickou realitu. Následovat bude diskuse s dánským filozofem Carstenem Fribergem.

Program je nabízený zdarma a proběhne v anglickém jazyce bez překladu.

Sledujte FB událost a dejte o programu vědět dále.

Projekce a diskuze se uskuteční v hlavním sále Kampusu Hybernská ve spolupráci s HYB4Film.Proběhlé akce: