» Obraz versus fanouškovská kultura

Fanouškovství představuje celosvětový fenomén, který není cizí ani československému prostředí. Fanouškovské skupiny patří bezpochyby mezi jedny z nejaktivnějších příkladů publik v historii zkoumání příjemců mediálních sdělení a vážou se k nim mnohé zajímavé otázky týkající se jejich aktivity, aktivismu i emancipace. Jeden z nejviditelnějších projevů bohatého spektra fanouškovské kreativity reprezentují obrazové materiály reagující na oficiální mediální tvorbu. Tyto projevy mohou nabývat různé podoby od kreseb a grafik přes koláže a gify až po videa.

Téma vizuálních projevů fanouškovské identity a fanouškovských tužeb stojí v centru listopadového večera Fresh Eye. Pozvání přijaly odbornice zabývající se televizními, mediálními a filmovými studii, stejně tak jako fanouškovstvím, které se stalo v posledních letech nedílnou součástí výše zmíněných oborů.

Eva Chlumská promluví o pozici tvůrců a tvůrkyň obrazové fanouškovské tvorby v rámci jednotlivých fandomů, a to například i z pohledu dvou střetávajících se ekonomik (kulturní a finanční). Druhá mluvčí, Jana Jedličková, blíže představí spojitost fandomu se zobrazováním nostalgie v kultovních televizních obsazích. Třetí vystupující Klára Feikusová se v závěru programu zaměří na prvky němého filmu ve fanouškovských videích. V roli dramaturgyně a moderátorky večera se představí Iveta Jansová.

Nezapomeňte, že tentokrát Fresh Eye putuje do Olomouce na Katedru mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filosofické fakulty Univerzity Palackého.

EVA CHLUMSKÁ (filmová teoretička, UPOL): Fan art

JANA JEDLIČKOVÁ (teoretička televize, UPOL): Vizualizace nostalgie v kultovní TV tvorbě

KLÁRA FEIKUSOVÁ (studentka filmové teorie, UPOL): Formální strategie němého filmu užité ve fanouškovských videích

Sledujte program prostřednictvím FB eventu!Proběhlé akce: