» Deadline Call for Papers NA VIDĚNOU III.

 

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye vyhlašuje třetí ročník konference Na viděnou, jenž navazuje na úspěšná mezioborová setkání uskutečněná v říjnu 2017 a 2018.

Program si klade za cíl přivést dohromady studenty a odborníky z oblasti společenských věd, výtvarného umění a vizuální umělecké praxe ke vzájemnému seznámení se s aktuálně rozvíjenými mezioborovými výzkumnými projekty, které se týkají studia obrazu a fenoménů historické i současné vizuální kultury.

Hledáme:

studentské interdisciplinární výzkumné projekty k prezentaci v rozsahu 20 minut (magisterský a doktorský stupeň studia)

Požadujeme:

zaslání stručné anotace výzkumného projektu v rozsahu max. 200 slov (+ uvedení názvu projektu, instituce a kontaktu osoby)

Deadline: 30. 6. 2019

Kontaktní adresa: anna@fresh-eye.cz

Konference se uskuteční 10. 10. 2019 v pozdních odpoledních a večerních hodinách v centru města Prahy.

Autoři anotací budou o účasti na programu informováni dne 1. 9. 2019.

Program konference, na níž se vedle studentských prezentací představí také výzkumy profesionálních badatelů a zahraniční hosté, ředitel Visual Studies Workshop TATE SHAW (Rochester, USA) a kurátorka a pedagožka CAROLINA RITO (Goldsmith/Nottingham Contemporary, VB), bude zveřejněn na začátku září 2019.Proběhlé akce: