» Call for Participants // Workshopy Performative Dialogues with AI

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye a festival sociálně angažovaného designu a umění Uroboros zvou širokou veřejnost, umělce, studentstvo i odbornice a odborníky v oblastech médií, grafického designu a komunikačních technologií k účasti na dvoudenním workshopovém setkání věnovaném rozvoji kritické diskuze a praktické reflexe produkce, uplatnění a experimentování s umělou inteligencí.

Program ohledává podoby a možnosti vztahů spolupráce mezi člověkem a algoritmy. Tematizuje momenty, kdy je tato spolupráce realizována cíleně, ale také kdy se vymyká plánu a kontrole. Algoritmickou kulturu nechápe jako sféru oddělenou od kultury lidské, ale naopak zkoumá, jak algoritmy působí na naše tělo a smysly. V neposlední řadě série workshopů otevírá otázky ohledně kritiky umělé inteligence a pátrá po možnostech zapojení AI do tvořivého procesu, a to nejen na úrovni generování výsledků, ale i v samotných fázích formulace nápadu, myšlenek a výzkumných záměrů.

Mezinárodní program se uskuteční v pátek 8. 12. a v sobotu 9. 12. 2023 v prostorách kulturního a komunitního centra Krenovka, Husitská 22, Praha 3. Zdarma nabídne celkem tři workshopy v anglickém jazyce bez tlumočení a závěrečné diskuzní setkání. Hledáme účastnice a účastníky se zájmem zapojit se do programu v plném rozsahu obou dnů.

přihlášce sestávající se z formulace krátké motivace (max. 250 slov) a životopisu/portfolia využijte interaktivní formulář dostupný do 20. 11. 2023.

Akce je součástí Uroboros festivalu 2023, jehož první část se uskuteční v termínu od 2. – 4. listopadu 2023 v prostoru Petrohradská kolektiv, Petrohradská 13, Praha 10. Festival se již počtvrté stane platformou pro setkání umělců, designérů a výzkumníků, kteří se zajímají o eko-společenskou proměnu a ve svém přístupu kombinují zájem o nové technologie, které podrobují kritické reflexi ve snaze hledat nové formy spolupráce a vzájemného porozumění.

Program:

  1. 12. 16.00 – 18.00 Laura Juliane Wagner + 18.30 – 20.30 Eryk Salvaggio
  2. 12. 10.00 – 12.00 Lenka Hámošová + 12.30 – 14.00 Kolektivní diskuze

Laura Juliane Wagner (ona/její) je interdisciplinární designérka působící jako výzkumnice v projektu KITeGG, který usiluje o udržitelné ukotvení AI ve vzdělávání o designu. Spoluvede univerzitní výzkumné centrum studující umělou inteligenci a robotiku. V oblasti designu vzdělává prostřednictvím teoretických i praktických workshopů a seminářů.

Eryk Salvaggio (on/jeho) je novomediální umělec a mezioborový výzkumník v oblasti designu. Ve své práci kriticky zkoumá nové technologie, testuje mýty k nim se vázající a narativy vymezující se proti jejich pozitivnímu dopadu na společenské a kulturní ekosystémy. Jeho práce byla kurátorsky představena na filmových a hudebních festivalech, v galerijních instalacích a na konferencích.

Lenka Hámošová (ona/její) je designérka a výzkumnice se specializací na syntetická média a inovativní aplikace AI v umění a designu. Z hloubky pohledu “human-AI co-creation” zkoumá potenciál AI jako spoluautora v umělecké tvorbě, přičemž se ptá, zda může AI skutečně rozumět našemu vnitřnímu světu plnému emocí a fyzické zkušenosti. Kromě toho se věnuje etickým aspektům současných AI modelů a zamýšlí se nad budoucím dopadem generativního umění v kreativních oborech.Proběhlé akce: