» 3x umělecký výzkum

Platforma Fresh Eye ve spolupráci s Akademií múzických umění v Praze a časopisem ArteActa připravila pro domácí i mezinárodní publikum třídenní online program věnovaný v českém prostředí stále reflektovanější problematice uměleckého výzkumu.

Teoretické přístupy, praktické uchopení, publikační aktivity a akademické začlenění uměleckého výzkumu patří mezi klíčové aspekty, prostřednictvím nichž je komplexní fenomén uměleckého výzkumu intenzivně, již po dobu dvou desetiletí, řešen v zahraničí. Právě mimo české prostředí se třídenní program obrací pro inspiraci v oblasti psaní o uměleckém výzkumu. Zkušenosti zahraničních kolegů využívá také k diskuzi o vývoji vize uměleckého doktorského studia, a rozhodně neopomíná ani na domácí prostředí. K virtuálnímu kulatému stolu zve zástupce lokálních institucí, aby navzájem sdíleli konkrétní zkušenosti z uměleckého výzkumu, který je v Česku realizován.

Veškerý program je možné živě streamovat přes YouTube kanál platformy Fresh Eye.

Sledujte aktuální informace o programu prostřednictvím FB události.

 

 Proběhlé akce: