» Obrazy zkušenosti

Diplomová práce, jedna z vítězných v soutěži Fresh Eye Call for Papers, je věnovaná studiu vybraných prvků ve vztazích estetického působení z hlediska možnosti přenosu smyslové zkušenosti obrazem mezi autorem výtvarného díla a divákem.

Její autor Pavel Matoušek nastiňuje otázky po kontrastu mezi vlastním náhledem autora, veřejnosti a uměleckých teorií. Analyzuje vliv jednotlivých okolností vnímání a také působení zpracování obrazu okem a v mozku. Hledá řešení jednotlivých konfliktů a limitů.

V textu zohledňuje odkazy především k přístupům Johna Deweyho, Johna Bergera, Ladislava Kesnera a Viktora Šklovského. Poznatky aplikuje ve vlastní fotografické práci.

Její kompletní podobu najdete zde >>> > archiv