» Obraz seniorů v televizní reklamě

Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že se každý šestý člověk starší 65 let pohybuje na hranici příjmové chudoby. Chudoba je jedním ze spekulativních atributů, které jsou se seniory spojované. Jak jsou senioři zobrazováni v televizních reklamách? A je s nimi ve formátu TV spotu stereotypně spojována také chudoba?

Markéta Stuchlíková se tématu ageismu a zobrazování seniorů v reklamě věnovala v magisterské diplomové práci, kterou obhájila v roce 2011 na Katedře žurnalistiky Univerzity Palackého v Olomouci. Jejím cílem bylo provést obsahovou a sémiotickou analýzu spotů vysílaných na českých televizních stanicích TV Nova a TV Prima v období od března do července 2011. Analýzy se zaměřovaly na to, jak reklamy zobrazují seniory, s jakými je spojují produkty, hodnotami a stereotypy a zda reklamní diskurz vytváří homogenní nebo heterogenní obraz stáří.

Obsahová analýza potvrdila, že senioři byli v daném období spojováni s určitými druhy produktů – podle očekávání se jednalo o spoty na potraviny, naopak překvapivě velmi málo bylo ve zkoumaném vzorku reklam na produkty související se zdravím (tedy léky a potravinové doplňky). Senioři byli v analyzovaných reklamách zobrazováni v pozitivním světle jako aktivní, spokojení, zdraví a usměvaví lidé. Při sémiotické analýze však autorka zjistila, že reklamní spoty nepřímo pracují i s negativními stereotypy mezi které patří i chudoba. Více o tématu naleznete v diplomové práci Markéty Stuchlíkové.

Zobrazování chudoby se věnuje nadcházející online program Obraz versus chudoba. Přednášky tří hostů bude možné sledovat 28. 1. od 19 hodin na YouTube kanálu Fresh Eye.> archiv