» My vzhůru, k sobě blíž! Participativní manipulace spotřebitele v kontextu reklamy

Všichni autoři, kteří se zabývají technologickým rozvojem a jeho dopady na společnost, nabádají podle Davida Zavorala k tomu, že technologie je třeba používat rozumným způsobem.

Takovému přístupu je pak ovšem dle něj nejvíce vzdálená právě reklamní argumentace vedená na poli „symbolických hodnot“. Slepá víra, že každá technologická inovace je dobrá nebo nekritické akceptování politiky „bereme všechno“, uplatňované v „hyperkonzumní společnosti“, vedou ke ztrátě kontroly nad důležitými aspekty našeho života. Oba typy uvažování mají opomíjet následky „psychologického znečištění“ a zrychlování životního tempa, které se zhoršují s každým dalším zaslepeným pokusem o „ovládnutí“ času.

Přečtěte si celou bakalářskou práci Davida Zavorala >>>> archiv