» Hra zobrazení v díle Cindy Shermanové

Fotografie Cindy Shermanové, americké umělkyně a fotografky, se do povědomí světa umění začaly dostávat v polovině 70. let 20. století. Záhy si její tvorba získává pozornost teoretiků a filosofů umění, kteří se její tvorbu snaží interpretovatJejí dílo je nahlíženo z různých perspektiv, vyhovuje mnoha filosofickým koncepcím, až se zdá, že se dozvídáme více o teoretických pozicích, které ten který autor zastává než o fotografiích samotných. V případě Cindy Shermanové se nevedou spory o ontologický status jejích fotografií, tj. o to, zda jsou uměleckými díly. Polemika se týká spíše jejich významu a správné interpretace.  

Číst práci (.doc)
Prohlédnout obrazovou přílohu> archiv