» Gif art: Od grafického formátu až po etablované umění

V roce 2012 oslavil Graphics interchange format, známý pod zkratkou GIF, 25 let své existence. O historii tohoto formátu se píše především v kontextech s vývojem Internetu. Avšak od doby definování standardu GIF vývojářskou firmou CompuServe se proměnily jednoduché několika bitové animace vytvořené pomocí speciálních softwarů do rozsáhlého souboru praktik, kam spadá i rozličná umělecká aktivita – která je samotnými umělci nazývána – GIF art. Cílem této diplomové práce je tedy popsat, co přinesl onen formát GIF do oblasti nejen umění nových médií ale i jakým způsobem pozměňuje či navazuje na předchozí mediální, umělecké formy – fotografie, film/video, grafický design a to především skrze teorii remediace podle J. Davida Boltera a Richarda A. Grusina. Budeme nahlížet na GIF art jako na plnohodnotnou uměleckou formu, což si dokážeme na principech institucionální teorie umění dle George Dickieho či na procesech světa umění Arthura Danta. Rovněž se zaměříme na stanovení konzistentní estetiky praktikované formátem GIF, na jejichž základě se pokusíme vytvořit typologii GIF artových děl. V neposlední řadě je cílem práce definovat vztah, vlastnosti, charakteristické rysy GIF artové tvorby na základech pojmů a teorií nových médií jakými jsou kyberprostor, expanded cinema, postprodukce, narativita, remix… Také se budeme věnovat i vztahu GIF artu s příbuznými uměleckými směry jakými jsou net art, generative art a software art, čimž jej ukotvíme ještě více do vývojových umělecko-historických kontextů.

Tato magisterská práce bude rozdělena na několik částí, v nichž si představíme GIF art s přesahem a v celé šíři všech souvislostí vedoucích od stanovení formátu až
k etablovanému umění. První část se bude věnovat přímo GIF artu, jeho historii, okolnostem vzniku, pokusu o ustanovení definice, popsání základních vlastností, umělcům a způsobům jakými tvoří. V další části si představíme historické a technologické okolnosti vzniku samotného formátu Graphics interchange format. Následně GIF art srovnáme s jeho předcházejícími mediálními a uměleckými formami (fotografie, pohyblivý obraz, grafický design) na základě teorie remediace, při čemž si vytvoříme pomyslnou typologii GIF artové tvorby. Následně tento umělecký směr ukotvíme a prozkoumáme v kontextech nových médií, na nichž dále popíšeme jeho specifické vlastnosti. Výzkumnými metodami tedy budou analýza a komparace.

Číst celou práci (.doc)

Obrazová příloha:

1 2 3 4 5 6 7 8> archiv