» Analýza a interpretace vizuální podoby kampaně LEGO: Characters

Cílem této práce je analyzovat prvky německé reklamní kampaně LEGO: Characters, a interpretovat jejich význam v rámci této kampaně. Internetem šířené reklamní kampaně jsou v posledním desetiletí na neustálém vzestupu, ruku v ruce s rozvojem a rozšířením internetového připojení domácností. Zahlcením uživatelů internetu reklamou nutí její tvůrce a zadavatele přicházet se stále no- vými a originálními způsoby, jak efektivněji zasáhnout svého potenciálního zákazníka. Neustále jsou vyvíjeny nové a nové druhy internetové reklamy a komerční komunikace se zákazníkem. Největší oblibu zaznamenávají v současné době sociální sítě, např. Facebook, nebo Twitter, ve které vkládají velké naděje. Oblíbenost sociálních sítí mezi uživateli internetu je vysoká, což dokazují nejnovější statistiky, které říkají, že jen v České republice je více jak 6 milionů uživatelů sítě Facebook. Kampaň LEGO: Characters, ačkoliv ji vytvořila německá agentura Jung Von Matt jako lokalizovanou aktivitu čistě pro německý trh, díky svému silnému odkazu na popkulturní ikony několika posledních dekád snadno překročila hranice jednoho státu a právě díky in- ternetu a sociálním médiím snadno zasáhla český a globální trh. Kampaň se primárně i sekundárně šířila skrze masová média – teoretická část proto definu- je jejich význam i model fungování, obsahuje také základní teoretické pozadí sémiotiky a naratologie, nezbytné pro tuto práci. A proč zrovna LEGO? Práce předpokládá zajímavý kulturní transfer mezi ilustracemi notoricky známých popkulturních symbolů a propagací stavebnice LEGO, určené dětskému spotřebiteli.

Číst celou práci> archiv