» Travelling Subjects: Women’s Writing, Mobility and Photography

Zaznamenávání, zobrazování a vyprávění osobních a kolektivních zážitků z cest – od krátké procházky přes cestování na dlouhé vzdálenosti až po migraci – nás každý den vybízí k experimentování s novými způsoby vidění. Jakými způsoby na sebe vzájemně působí psané záznamy z cest a fotografické obrazy? Jakými způsoby jsou refletkovány otázky identity a paměti? A jak to, co vidíme na fotografii a poté zprostředkováváme psaným slovem, odráží prožitou zkušenost z cesty a gender?

„It is through travel, movement and mobility that we define ourselves and others. Susan Roberson for instance explains: ,Travel is an important metaphor by which we discuss other fundamental activities of life: we speak of our lives as journey from birth to death and education as the road to knowledge. The journey is the metaphor by which we describe the mind’s workings, our flights of fancy and imaginative adventures’. Contemporary critics also claim that all narration is a form of travelling,“ uvádí na úvod nepublikovaného textu z roku 2014 Giorgia Alù z University of Sydney, která se v předkládaném článku zabývá ženským vyprávěním a vzájemným prolínáním psaní a fotografie a jejich odkazy na různé formy mobility, přesunů a cestování. 

Autorku textu zajímají ženy-spisovatelky, které vyprávějí své životní příběhy nebo příběhy skutečných či fiktivních druhých a sdílejí svůj zájem o zkoumání vztahů mezi veřejným a soukromým já v osobních, domácích, národních, genderových, sexuálních a žánrových mezích. Vybrané tvůrkyně jsou nějakým způsobem spojeny s italským kontextem, ať se jedná o spojení rodinné, historické, spojení na základě jazyka nebo pouhé fantazie. Alù uvádí případové studie, na kterých demonstruje dva různé způsoby, jak se může v ženském vyprávění psaní a fotografie s odkazem na různé formy mobility prolínat: V prvním případě jsou skutečné fotografie použity k rekonstrukci migrace v rodinné historii prostřednictvím psaní na hranici fikce a (auto)biografie (Elena Gianini Belotti a Anna Maria Riccardi). Ve druhém případě se spisovatelka odvolává na fiktivní fotografické obrazy, aby vyprávěla fiktivní příběhy kontroverzních žen-poutnic (Melania Mazzucco). Tvorba těchto spisovatelek, dle Alù, zdůrazňuje vnitřní a vnější napětí vyzývající k reflexi role vidění v procesu inkluze i exkluze, identifikace a definování jinakosti, stejně jako vztahů mezi viděním, genderem a společenskou mocí.

Celý text čtěte ZDE. Giorgia Alù je zároveň spoluautorkou úvodního textu k 22. vydání časopisu Studies in Travel Writting, jehož tématem bylo Travel Writting and the Visual (Vol. 22, 2018). V textu se spolu se Sarah Patriciou Hill věnuje teorii pohledu a hegemonii oka v kontextu zprostředkování zkušeností z cizích krajin prostřednictvím psaných záznamů z cest. Ty jsou podle ní vždy založené, ať chceme nebo ne, na vizuální zkušenosti z místa a politice pohledu, kterou při dívání se/objevování nových míst uplatňujeme. Druhý tip na autorčin text a celé číslo časopisu tomuto tématu věnované čtěte ZDE.> archiv