» Zrod YouTube celebrity: přesun mladých diváků od televize k nezávislým tvůrcům obsahu

Cílem práce je poodhalit příčiny náhlého vzestupu tzv. YouTube celebrity a experimentálně ověřit, zda se tvrzení médií že YouTubeři u teenagerů nahradili tradiční celebrity zakládají na pravdě. Výsledkem je označení YouTubera za technologicky podmíněný další stupeň vývoje televizní celebrity, neboť oba typy stojí na společných základech divákova důvěrného vztahu s nimi. Práce se dále zabývá tématy participativní kultury, monetizace nebo proměny youtuberství v práci na plný úvazek a hodnotí vliv takového vývoje na kulturu online videa, video obsah samotný a samozřejmě na vzestup YouTube celebrity. Poslední část práce tvoří experimentální výzkum, který pomocí kvantitativních výzkumných metod na vzorku více než 5000 českých teenagerů zkoumá Facebookové stránky označené jako „to se mi líbí“ a ukazuje, že YouTubeři jsou pro teenagery skutečně důležitější než tradiční celebrity. 

Na úvod své diplomové práce obhájené v rámci Studia nových médií na Filozofické fakultě UK uvádí Jakub Sedláček několik definic celebrity. Začíná citací Daniela Boorstina a díla The Image: A Guide to Pseudo-Events in America. Podle Boorstina je celebrita osobou, která je známá tím, že je známá. (“a person who is known for his well-knownness.”)

Takovou definici ale Jakub Sedláček zpřesňuje a jako celebritu charakterizuje toho člověka, jehož osobní život vzbuzuje zájem veřejnosti (na rozdíl od lidí, které vzbuzují zájem veřejnosti jen díky své profesí).

V souvislosti s nástupem fenoménu YouTube a popularity tvůrců videoblogů Jakub Sedláček zmiňuje rovněž pojem “mikrocelebrita”. Proslulost mikrocelebrit je relativně omezená a navíc s velkou pravděpodobností jen přechodná. Současně ale tento pojem autor problematizuje svými dalšími zjištěními. Všímá si, že u mladých uživatelů sociálních sítí tyto “mikrocelebrity” svou popularitou zastiňují velké mediální hvězdy. Předpona “mikro” se tak mnohdy stává neopodstatněná.

Potvrzují to právě i zjištění Jakuba Sedláčka. Mezi českými teenagery 25 “nejlajkovanějšími” stránkami totiž téměř čtvrtina z nich patřila “youtuberům”, zatímco v případě facebookových prezentací tradičních celebrit typu zpěváků či sportovců to bylo 11 procent. O které celebrity se tedy mladí Češi ve věku 13-17 zajímají konkrétně? Pořadí TOP 5 je následující: Teri Blitzen, Gogoman, Ben Cristovao, Hoggy, Jaromír Jágr.

Čím si youtubeři pozornost a přízeň publika získávají? Jak uvádí autor práce, jde zejména o snadnou a přirozenou identifikaci a pocit spřízněnosti. Youtuber nevystupuje jako herec, jako “tělo se scénářem”, ale dává do hry své vlastní já. Právě smazávání rozdílu mezi “soukromým” a “veřejným” já přispívá k vnímání youtuberů jako autentičtějších osobností, než jsou tradiční hvězdy.

Jakub Sedláček svou práci prezentoval na letošním ročníku konference New Media Inspiration 2017. Pro danou příležitost připravil následující prezentaci, která poznatky jeho studie shrnuje

Koho zajímají další souvislosti kultu celebrit, nechť dorazí 21. března do prostor Petrohradská kolektiv v pražských Vršovicích, kde od 19 hodin proběhne tematický večer z cyklu Fresh Eye věnovaný fenoménu celebrit.> archiv