» Zombie apokalypsa jako ilustrace života v pozdním kapitalismu?

Jak vysvětlit současný úspěch seriálu The Walking Dead a popularitu zombie tematiky obecně? Stefan Dolgert si všímá podobností kapitalismu a globální recese po roce 2008. Zombie apokalypsa tak není ani tak úvahou nad určitou skrytou povahou ekonomického systému, ale konkrétní ilustrací života v pozdním kapitalismu.

Do zombie apokalypsy je navíc snadné projektovat si psychická a sociální traumata ze společenské a hospodářské situace po roce 2008, kdy se, slovy autora, musí člověk stát natolik flexibilním, aby obstál i ve zhoršených ekonomických podmínkách. Jinými slovy: musí být připraven obětovat svůj zažitý způsob života kvůli jedinému cíli: přežít.

A to v případě The Walking Dead i za cenu zabití svých nejbližších – nebo snad jen jejich nemrtvých těl? Právě nutnost násilně vytrhat jakékoliv vazby na minulost a jít dál, nezastavit se doslova před ničím, je hlavní paralela, kterou autor přisuzuje životu po zombie apokalypse a životu v současném kapitalismu.

Navíc je dost dobře možné, že ti, kdo zažili nějaký druh společenského traumatu (např. náhlá ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemožnost uplatnění atd..), se s ním dodatečně vyrovnávají „virtuálně“, dočteme se v odborném článku na serveru Academia.edu. Autor textu v jeho úvodu deklaruje snahu nabídnout alternativní způsob interpretace současné popularity oživlých mrtvol a všímá si i souvislostí s tezemi motivační knihy Who Moved My Cheese? Ta se podle autora snaží poskytnout návod k úspěšné sebe-optimalizaci, která je ale obecně také nutná právě pro přežití zombie apokalypsy.> archiv