» Vyprávění a iluzivní evidence fotografie v díle W. G. Sebalda

Záměrem této diplomové práce je nastínění možné role fotografie v literárním díle a objasnění jejího vlivu na vyznění vyprávění. Zkoumaná díla Saturnovy prstence a Austerlitz W. G. Sebalda zasazuje do literárně-historického kontextu, když je porovnává s dílem André Bretona a Rolanda Barthese, a nahlíží je prizmatem teorie fotografie a teorie intermediality. Důraz je během práce kladen na zkoumání, co antiiluzivnosti předchází, tedy literární iluze sama.

Kompletní diplomovou práci, obhájenou na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, najdete zde >>>> archiv