» Visual Studies and the Pictorial Turn: Twenty Years Later

Krešimir Purgar, speciální zahraniční host konference Na viděnou II, je zakladatelem Center for Visual Studies v Záhřebu pod jehož hlavičkou vydává IMAGES – Journal for Visual Studies. Do druhého čísla tohoto online magazínu s podtitulem Visual studies: Critical and historical assessments přispěl úvodním textem, ve kterém se zamýšlí nad vývojem disciplíny vizuálních studií dvacet let po vyhlášení tzv. pictorial turn, neboli obrazového obratu.  

Vrcholem konference Na viděnou II, která proběhne 17. 10. 2018 v prostoru kina Ponrepo, bude příspěvek chorvatského teoretika obrazu a zakladatele centra pro studium vizuální kultury (Center for Visual Studies) v Záhřebu Krešimira Purgara. V textu pro magazín IMAGES, kterého je šéfeditorem, shrnul dosavadní vývoj oboru vizuálních studií, nastínil jeho problémy a nadějné vyhlídky a zamýšlel se nad možným vývojem disciplíny v budoucnu. Co je objektem vizuálních studií? Víme-li co, víme rovněž jak ke studiu přistupovat?

Purgar se na pozadí vztahu vizuálních studií a dějin umění ptá, zda se extrémní přístupy k obrazu (nekritická víra v jeho pravdivost a strach z jeho moci) přeměnily v nový model mnohostranného multimodálního uvažování. Teorie obrazu se dle něj vztahuje spíše k digitální prezenci než k materiální reprezentaci, k jejímuž zkoumání položily základ dějiny umění, jejichž aparát nelze jednoduše překonat. Během posledních dvaceti let se dle autora diskuse o vizuálních studiích ubírala k vymezení nové disciplíny jako takové, zároveň docházelo k jejímu rozpouštění do mnohem rozmanitějších přístupů týkajících se konkrétních témat v umění, filmu a populární kultuře. Diskuse o cílech a hodnotách studia tak není ukončena.

Two decades after concepts of the pictorial or the iconic turn entered our vernacular theorizing on images, it has become clear that it wasn’t only a newly discovered social, political or sexual construction of the visual field that brought turbulence into disciplinary knowledge, but that images themselves were discursive formations with powers exceeding those purely iconic or visually discernible.

Začátek konference s bloky doktorandských a profesionálních příspěvků je stanoven na 14 hodin, přednáška Krešimira Purgara začíná v 19 hodin. Vstup je zdarma, místa doporučujeme rezervovat. Všichni jste srdečně zváni!

 > archiv