> texty

» Obrazy moci, moc obrazů – Tomáš Bojar

18. 06. 2013
Trafo studio

Kam až sahá moc vizuální komunikace? Kdy se obraz stává nástrojem ideologie a kdy je efektivním prostředníkem rychlého předání informace? Jsou obrazy propagandy reliktem minulosti anebo je nacházíme stále kolem nás – v současné politice, reklamě a moderních společenských trendech? O vztahu vizuality, moci a možnostech obrazové komunikace diskutují:

Tomáš BOJAR, scénárista a producent, spoluautor výstavy “Obrazy moci, moc obrazů”> archiv