Petr Pištěk: Mediální obraz architektury = (Ne)věrný odraz reality?

Petr Pištěk: Mediální obraz architektury = (Ne)věrný odraz reality? from Fresh Eye on Vimeo.

Obraz versus architektura – ve spolupráci s ARCHIP
22. 10. 2013
Trafo studio