» Pavel Ryška: Padesátky.info

Pavel Ryška: Padesátky.info from Fresh Eye on Vimeo.

Pavel RYŠKA, umělec, performer a historik animace, autor projektu padesatky.info (FAVU VUT)
Kam až sahá moc vizuální komunikace? Kdy se obraz stává nástrojem ideologie a kdy je efektivním prostředníkem rychlého předání informace? Jsou obrazy propagandy reliktem minulosti anebo je nacházíme stále kolem nás – v současné politice, reklamě a moderních společenských trendech? O vztahu vizuality, moci a možnostech obrazové komunikace diskutují:> archiv