» Obraz versus zvuk: DISKUZE s Johanou Ožvold a Milošem Vojtěchovským> archiv