Obraz versus Kult těla // Magda Španihelová: Body, Body on the Screen: Filmové médium jako extenze tančícího těla

Obraz versus Kult těla // Magda Španihelová: Body, Body on the Screen: Filmové médium jako extenze tančícího těla from Fresh Eye on Vimeo.