» Specifika filmového obrazu – Jan Bernard

Téma večera: Obraz versus filmový obraz
16. 11. 2011

Profesor Jan Bernard je jednou z nejvýznamnějších domácích osobností filmové teorie. Estetikou a teorií filmu se zabývá od 70. let. Působil na FF UK, kde několik let vedl katedru filmové vědy, v 90. letech se stal děkanem FAMU a v současné době zde působí v Centru audiovizuálních studií. V profesní kariéře se věnuje přednášení na českých i zahraničních univerzitách, překládání a publikační činnosti v oblasti filmové a divadelní teorie.

Přednáška analyzuje filmový obraz vycházející z fotografického média. S přihlédnutím k základním pojmům filosofie obrazu a vizuálních studií pojmenovává základní specifika filmového obrazu. Témata vzdálenosti, času, reprodukce, percepce a nápodoby reality jsou zde vysvětlena jasně a srozumitelně jak pro filmové nadšence, tak pro začátečníky v oblasti studia filmového obrazu.

 > archiv