» Newton nedorazil, avšak “Druhý” je za dveřmi – Michal Šimůnek

Téma večera: Obraz versus obraz vědy
8. 12. 2011

Michal Šimůnek je sociologem. Přednáší na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Ve své práci se zabývá zejména tématem technických obrazů a jejich využití v humanitních vědách a reflexe proměn, které technické obrazy do společnosti přinesly. Je častým recenzentem významných oborových publikací.

Záznam přednášky nabízí pohled na vývoj fotografie jako nástroje vědy. Sleduje změnu v pojetí fotografického obrazu jako odrazu reality k teoriím ovlivněným postmodernou, jež zpochybňují plausibilitu zachyceného obrazu. Ukazuje směřování k pojetí fotografie, jež se stává nástrojem sociologického a antropologického výzkumu, v němž se člověk a jeho tvůrčí činnost stávají základními sledovanými údaji.



> archiv