Zvětšenina: Sémiotické puzzle – Michaela Fišerová

Téma večera: Obraz versus filmový obraz
16. 11. 2011

Michaela Fišerová vystudovala filosofii a politickou fotografii v Paříži. Dlouhodobě se zabývá tématem politiky vidění a francouzskou linií vizuálních studií. Přednáší na katedře Elektronické kultury a sémiotiky Fakulty humanitních studií UK. Je autorkou série rozhovorů s předními francouzskými mysliteli v oblasti teorie obrazu, řady odborných článků i kolektivní monografie „Rozum, nerozum a přesvědčivost obrazů.“

Prezentace sleduje momenty filmového příběhu Zvětšenina režiséra Michelangela Antonioniho, v němž sehrává hlavní roli posedlost mužského hrdiny médiem fotografie. Přednáška se zaměřuje na problematický vztah fotografie a filmu pojatého jako formát rozpohybované fotografie a na základě sémiotické analýzy propojené s myšlením o filmovém obrazu v díle Gillesa Deleuze představuje filosofické otázky fotografie jako pravdivého a narativního média.