» Mapa jako cesta k obrazu reality – Jan D. Bláha

Téma večera: Obraz versus obraz vědy
8. 12. 2011

Jan D. Bláha se dlouhodobě jako jeden z mála českých odborníků zabývá médiem mapy z estetického hlediska. Vyučuje na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a zároveň je výzkumným pracovníkem na Univerzitě Karlově v Praze. Pracuje na několika mezinárodních projektech zabývajících se vztahem mezi estetikou a kartografií a podniká zahraniční výzkumné cesty.

Příspěvek nazvaný „Mapa jako cesta k obrazu reality“ zdůrazňuje význam mapy jako prostředku zkoumání mentálních struktur odlišných kultur. Zdůrazňuje možnosti využití různých ikonických a výtvarných zkratek, které utvářejí výsledné rozumění mapy jejím uživatelem. Ukazuje, jakými způsoby může výtvarné umění inspirovat a ovlivnit tvůrce map a naopak. Nabízí také praktické příklady několika projektů, jež se rozhodly jít netradiční cestou a představuje mezinárodní symposium věnované rozvoji estetických kvalit map.> archiv