» Firemní kultura: co to je a jak s ní naložit – Tomáš Hrivnák

Téma večera: Obraz versus Corporate Identity
20. 11. 2012

Nově přinášíme video synchronizované s prezentací… sledujte Fresh Eye na SlidesLive.

Tomáš Hrivnák je jednou z vůdčích osobností v oblasti marketingu v České republice. Do oboru tvorby značek a firemní kultury jako jeden z prvních přinesl inovativní využití sociologických výzkumných nástrojů a odborné analýzy. Je spoluzakladatelem prestižní agentury Idealisti. V současné době působí ve vlastní firmě Hrivnák.

Videozáznam nabízí prezentaci věnovanou otázce firemní kultury a budování identity firmy, jež je základním kamenem pro pochopení a vystavění loga a image značky. Odkazuje k významným zdrojům z oblasti antropologie a sociologie, které nacházejí každodenní uplatnění v budování korporátní identity. Na příkladech povedených i méně úspěšných prezentací značek subjektů přednáška ukazuje, jaký význam má poradní hlas odborníků i jakou sílou disponuje konečný hlas zadavatele.> archiv