» Theory versus Practice: A Notice to Appear

O limitech aplikování principů kritické pedagogiky v praxi a téměř desetiletém fungování platformy Fresh Eye publikovala svůj esej její zakladatelka a dramaturgyně Andrea Průchová Hrůzová. Online magazín The Contemporary Journal, který vydává galerie Nottingham  Contemporary, zařadil text v červnu 2020 do čísla věnovaného kritické pedagogice. Blížící se kulatiny Fresh Eye vybízí k revizi a Andrea předkládá sebereflexivní kritiku dosavadního fungování a zamyšlení nad budoucím vývojem projektu.

Kam se původně studentská iniciativa za téměř deset let posunula a jak Fresh Eye naplňuje cíle kritické pedagogiky? Andrea Průchová Hrůzová na stránkách The Contemporary Journal publikovala esej Theory versus Practice: A Notice to Appear, ve kterém reviduje dosavadní aktivity a fungování jediné platformy, která se v České republice věnuje podpoře výzkumu, překladům a lokálnímu i mezinárodnímu networkingu v oblasti vizuální kultury. Význam kritické pedagogiky podle Andrey narůstá s neoliberálním tlakem na veřejné školství, kde se peníze rozdělují na základě počtu výstupů, návštěvníků, uživatelů, uveřejněných článků, zhlédnutí… , což jen zrcadlí tržní model. Paradoxní situace je nasnadě: projekt, který je kritický k neoliberálnímu progresivismu, je financovaný systémem, který kritizuje. Fresh Eye čelí diskurzivním a institucionálním limitům. Čtěte úvahu nad fungováním veřejného školství, jeho privatizací, falešným progresivismem a výzvách a mezích práce v oblasti veřejného vzdělávání v současném sociálním systému.> archiv