» The Palestine Poster Project Archives

Dan Walsh založil po zkušenosti z mírových sborů sdružení Liberation Graphics, které se soustřeďuje na sběr palestinského angažovaného plakátu. Autor rozsáhlého digitálního archivu The Palestine Poster Project Archives, který čítá bezmála 12 500 plakátů datovaných od začátku 20. století až po současnost, uvažuje o plakátu jako o nástroji demokratizace a šíření míru.

Ačkoli kolekce shromážděná pod hlavičkou Liberation Graphics obsahuje hned desítky ukázek grafické tvorby z Blízkého východu první poloviny 20. století, boom v tvorbě plakátů nastal v Palestině v raných 60. letech. V tuto dobu si „… Palestinci osvojili nástroj, který byl pro mnohá jiná osvobozenecká hnutí nástrojem marginálním – plakát. Vynalézavě jej využili jako uměleckou formu, která dokázala zmást cenzuru. Kolektivy palestinských umělců, organizace solidarity, studentské svazy, politické fronty a profesní sdružení všech (levých, pravých, středových) proudů začaly tisknout a rozdávat plakáty jako ‚starý dobrý a všem dostupný‘ způsob šíření zprávy, který je vlastní těm, kdož se bouří.“ Takovým způsobem komentuje nárůst popularity politického plakátu v Palestině v 60. letech Dan Walsh, americký autor projektu The Palestine Poster Project Archives.

Ten jako dobrovolník mírových sborů (Peace Corps) působil v roce 1974 v Maroku, kde začal sbírat a překládat plakáty z arabštiny, aby si zpestřil studium jazyka. V nově shromažďované sbírce se objevovaly palestinské plakáty. Po návratu z Maroka jich měl asi 300 a o několik let později založil sdružení Liberation Graphics s cílem archivovat, překládat a konzervovat plakáty spojené s palestinským děním a edukovat amerického návštěvníka svých webových stránek o konfliktu na Blízkém východě. Ve svém úvodním eseji z roku 2001, který předcházel první online výstavě sbírky, uvádí, že důležitým nástrojem demokratizace na Blízkém východě byl právě angažovaný, politický plakát. Nutno podotknout, že text předcházel závažným technologickým změnám souvisejícím s rozmachem sociálních sítí a dalšímu politickému a válečnému vývoji posledních sedmnácti let.

Liberation Graphics ve sběru pokračuje a dnes v digitálním archivu prezentuje téměř 12,5 tisíce plakátů. Jedná se tak o nejrozsáhlejší sbírku svého druhu, ve které lze nalézt původní palestinské kousky, ale i plakáty vytvořené zahraničními tvůrci na důkaz solidarity s tamějším děním. Walsh upozorňuje, že se ve sbírce žádným způsobem nevyskytují antisemitské a antisionistické plakáty a plakáty volající po džihádu či náboženské válce. „Nemohu říct, že by neexistovaly, ale nesetkal jsem se s nimi,“ říká. Tématu šíření míru prostřednictvím plakátu a celému projektu The Palestine Poster Project Archives věnoval i svou diplomovou práci, kterou si můžete přečíst zde.

Samotnému tématu vizuálního aktivizmu je věnován další z večerů Fresh Eye. Obraz versus vizuální aktivizmus proběhne v úterý 11. 12. 2018, tradičně od 19 hodin v prostorách Petrohradská kolektiv.

Použitý titulní plakát: Kyle Goen, GazaLove, 2014, ze sbírky PPPA> archiv