» The Object of Visual Culture Studies, and Preposterous History: Interview with Mieke Bal

Zakladatel a šéfredaktor Journal of Visual Culture Marquard Smith, jehož přednášku mohli příznivci Fresh Eye vyslechnout na první konferenci Na viděnou, publikoval v roce 2008 rozhovor s Mieke Bal, spoluzakladatelkou vůbec prvního studijního programu Visual Culture Studies v Rochesteru. Text byl publikován v knize rozhovorů s klíčovými osobnostmi vizuálních studií nazvané jednoduše Visual Culture Studies.

Holandská teoretička a umělkyně Mieke Bal je spoluzakladatelkou Amsterdam School for Cultural Analysis, profesorkou Royal Dutch Academy of Arts and Sciences a spoluzakladatelkou Visual and Cultural Studies v Rochesteru. V rozhovoru s Marquardem Smithem (s. 206.) vzpomíná na vznik studijního programu, jehož podobu a strukturu představila s Michael Ann Holly v roce 1989. Na modelu spolupráce vyzdvihuje význam intersubjektivity, která je podle ní pro studium vizuální kultury stěžejní. Vizuální studia by podle Bal měla tvoři hranici mezi disciplínami a mezi akademickou teorií a praxí. Na otázku, jak se dívá na program Visual and Cultural Studies v současnosti (pzn. rok publikování 2008) odpovídala s částečnou skepsí: „Program se mi zdá značně ,rozředěný‘, myslím, že by jeho struktura zasloužila revizi. Mám na mysli potřebu rekonceptualizace oboru za hranici ,hip‘ dějin umění a za hranici zobecňujících úvah o nadvládě obrazů. (…) Zajímavý vývoj shledávám spíše v antropologii a filmových studiích. Tu a tam v historii moderního umění.“

Bal v rozhovoru hovoří o sebereflexivní metodologii a v návaznosti na článek Visual essentialism and the object of visual culture (2003, Journal of Visual Cultureo potřebě hledání objektu studia. Zmiňovaný článek vyprovokoval řadu reakcí mimo jiné kvůli tvrzení, že „objekt studia není zřejmý, objekt je teprve nutné vytvořit“. Na výtky ohledně ahistorismu a ahistoricitě profesorka reaguje aplikací vizuálních studií na předmoderní epochy. Na příkladu svých videoinstalací a experimentálních dokumentů hovoří mimo jiné o problematice postkoloniálních a transkulturálních studií.

O univerzitní výuce studia vizuální kultury vedli na první konferenci Fresh Eye diskusi čeští zástupci akademické obce, kteří vizuální studia vyučují nebo je začleňují do své výuky. Záznam debaty naleznete zde. Diskutovat online o stavu vizuálních studií dnes, jejich akademické podobě a formátech odborných časopisů můžete s hosty druhého ONLINE SPECIÁLU FRESH EYE, šéfredaktorkou polského časopisu Widok, Katarzynou Bojarskou, a šéfredaktorem norského časopisu Ekfrase, Asbjørnem Grønstadem. Těšíme se na virtuální shledanou!> archiv