» Proměna rodinné fotografie vlivem digitálních médií a charakteristika jejích hlavních rysů

Předmětem této práce je rodinná fotografie a její změna podmíněná vývojem technologie fotoaparátů a digitalizací fotografie.

V práci nejdříve autorka definuje pojem rodinné fotografie. Poté se věnuje jejímu technologickému vývoji, produkci, šíření a samotné digitalizaci.

V potaz je brána nejen teorie fotografie, na problematiku je nahlíženo i z hlediska vizuálních studií. Teorie je poté aplikována na konkrétní příklady, které jsou vybrány na základě publikace O pohledu Johna Bergera.

Cílem práce je pokusit se popsat etapy vývoje, kterými prošla rodinná fotografie a charakterizovat dnešní rodinnou fotografii vzhledem k její proměně v čase.

Čtěte celou práci Veroniky Sellnerové> archiv