» Turning History Online. Online výstava jako výzva, limit a nová forma

Mezinárodní sympozium ukáže kreativní propojení historického výzkumu a digitálních technologií.

Překvapivému spojení historie, virtuálního prostředí a digitálních technologií se věnuje mezinárodní sympozium, které proběhne v pátek 14. října 2022 v kině Ponrepo. Na konferenci s titulem “Turning History Online: Online výstava jako výzva, limit a nová forma” vystoupí přední čeští i zahraniční odborníci na prezentaci historického výzkumu v multimediální formě. Sympozium je otevřené široké veřejnosti a přístupné zdarma, hlavním komunikačním jazykem je angličtina.

Program sympozia jako PDF

Muzea se otevírají světu online

Žijeme v době, kdy nás nepřekvapí, že vždy nemusíme do obchodu, do banky nebo na úřad, abychom zařídili, co potřebujeme. Pandemie koronaviru urychlila digitalizaci služeb a nyní najdeme online i to, co bychom donedávna čekali jen v kamenných institucích. To se týká i muzejních sbírek, které hledaly cestu k návštěvníkům i v časech, kdy byly dveře kulturních institucí pro veřejnost neúprosně zavřeny. Online prostředí umožňuje ale mnohem víc, než jen virtuální prohlídky, které simulují fyzickou návštěvu muzea. Virtuální prostor není limitován čtyřmi stěnami, směrem prohlídky ani otevírací dobou, a tak se náhle institucím otevřelo zdánlivě neomezené pole možností, jak prezentovat své sbírky a výzkum, navíc s potenciálem zaujmout virtuální návštěvníky z celého světa. 

Na tento vývoj reaguje obor digitální muzeologie, která představuje úplně nový přístup k tomu, jak vyprávíme o historii či kulturním dědictví. Paměti velkých příběhů i dějin každodennosti a obyčejných lidí se věnuje řada úspěšných projektů, které již vznikly přímo pro digitální prostředí a stávají se svébytnou formou, která může fungovat sama o sobě, bez spojení se skutečnou výstavou v kamenné instituci.

Historie přímo na vaše obrazovky 

Sympozium “Turning History Online”, konané dne 14. 10. odpoledne v kině Ponrepo, představí nejzajímavější projekty digitální muzeologie ze Severní Ameriky a Evropy. Kromě srovnání rozdílných přístupů k historické práci s využitím multimédií nabídne také zcela praktické nahlédnutí do produkce virtuálních výstav, včetně výzev, které přináší komunikace historiků a digitálních specialistů.

Přední funkci keynote speakera zastane Stella Sylaiou ze soluňské Aristotelovy univerzity. Řecká vědkyně dlouhodobě spolupracuje s kulturními institucemi a jejich přesahu do virtuálního světa se věnuje již od roku 2003. Dnes patří k předním odbornicím na experimentální muzeologii a prezentaci kulturního dědictví v digitálním prostředí. První panel s názvem “Concept, Translation, Digital Audience” bude zasvěcen praktickým otázkám digitálního výstavnictví. Na panelu vystoupí Marc Wurich z Německé národní knihovny, který se podělí o své zkušenosti z práce na virtuální výstavě “Arts in Exile” zaměřené na německé exilové umělce, kteří museli opustit svou zemi v letech 1933 – 1945. Představitelkou kanadského moderního muzejnictví je Leah Resnick, ředitelka Digital Museums Canada. Třetím panelistou je britský kurátor David Wright (Durham University), který na příkladu úspěšných digitálních projektů vysvětlí důležitost spolupráce mezi vědci a digitálními designéry.

Druhý panel nazvaný “Cultural History Online” se zaměří na konkrétní historické projekty a jejich cestu ze zaprášených archivů do virtuálního světa. Magdalena M. Wrobel představí “Shared History Project”, který hledá trajektorie odchodu německy mluvících Židů ze střední Evropy do Spojených států. Rossella Catanese promluví o “Frames of Reconstruction”, což je evropský multimediální projekt zkoumající poválečnou obnovu Evropy, která se potýkala jak se samotnou obnovou míst zničených válkou, tak s rozdělením kontinentu Železnou oponou. Jako třetí vystoupí Krzysztof Pijarski z filmové školy v Lodži, kde pracuje ve Visual Narratives Laboratory. V ní se setkávají interaktivní technologie s filmovým vyprávěním, které v sobě již propojuje umělecké a dokumentární principy. 

Součástí programu je rovněž otevřená diskuze u kulatého stolu, u nějž zasedne Linda Daniela (University of Latvia, Riga), která se ve své práci zaměřuje na propojování počítačových technologií a vzdělávání. Dalším debatujícím bude Johan Oomen (The Netherlands Institute for Sound & Vision), který se soustředí na zpřístupňování a popularizaci historického dědictví prostřednictvím multimediálního obsahu. Českým zástupcem v debatě bude Lukáš Pilka z pražské UMPRUM, který sám pracuje jako digitální designér a ve své dizertační práci se věnoval potenciálu využití počítačových neuronových sítí ke klasifikaci a interpretaci uměleckých děl. Funkce moderátora se zhostí Matěj Strnad, vedoucí oddělení kurátorů v Národním filmovém archivu a člen programové komise v Mezinárodní federaci filmových archivů (FIAF).  

Sympozium vzniká ve spolupráci Platformy pro studium vizuální kultury Fresh Eye, výzkumného projektu HERA Victor-E a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Sledujte program také prostřednictvím FB události.

Kompletní program:

13.00 – 13.10 Uvítání

13.10 – 14.40 Panel: CONCEPT, TRANSLATION, DIGITAL AUDIENCE

Marc Wurich / German National Library

Leah Resnick / Digital Museums Canada

David Wright / Durham University

14.40 – 15.00 Přestávka

15.00 – 16.30 Panel: CULTURAL HISTORY ONLINE

Magdalena M. Wrobel / Shared History Project

Rossella Catanese / Frames of Reconstruction

Krzysztof Pijarski / Visual Narratives Laboratory

16.30 – 16.50 Přestávka

16.50 – 18.00 KEYNOTE: Stella Sylaiou / Aristotle University of Thessaloniki

18.00 – 19.15 DISKUZE

Linda Daniela / University of Latvia, Riga

Johan Oomen / The Netherlands Institute for Sound & Vision

Lukáš Pilka / Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha

Moderuje Matěj Strnad / Národní filmový archiv

19.15 Závěr a rozloučeníProběhlé akce: