» Obraz versus antropocén & křest “Způsoby vidění” Johna Bergera

Přednášková část večera, složená ze dvou příspěvků a diskuze, je zakončena křtem českého překladu kultovní knihy esejí „Způsoby vidění“ britského kulturního kritika a spisovatele Johna Bergera, která vychází ve spolupráci platformy Fresh Eye a edice Fresh Eye nakladatelství Labyrint. Křest začíná ve 20.00 hodin.

Současná věda se novými odbornými termíny jen hemží. Vše je interdisciplinární, nejlépe oproti sobě stojící v juxtapozici a okolo sebe utvářející vlastní diskurz. Některé pojmy do běžného jazyka vůbec neproniknou. Jiné se v něm usadí, snad i pozmění význam , málokteré však popisují soudobý život samý. Právě takovým je na důležitosti i přítomnosti nabývající vědecký koncept „antropocénu“, nové geologické éry, jež je definována aktivní činností člověka, která přetváří podobu Země. Tam, kde se dříve člověk fyzicky i ekonomicky přizpůsoboval okolnímu prostředí, žije nyní v uměle vytvořeném světě, na nějž ve stále rychlejším tempu doléhají nezamýšlené ekonomické, společenské, a zejména pak ekologické důsledky lidského modernizačního úsilí.

Novinové články, televizní zpravodajství i hollywoodské trháky nám předkládají katastrofické vize budoucnosti, v nichž se Země ocitá pod vlnou nové světové potopy způsobené roztátými ledovci či se utápí ve vlnách odpadu. Barevné a interaktivní grafy nám ukazují pohyb neúprosného ekologického bumerangu, jenž nám vrací nerozvážné těžení energetických zdrojů, a futurističtí designéři společně s vědci rozkreslují podoby alternativně poháněných domů a automobilů. Na povrchu Země si pro sebe města kradou stále větší plochy a pohled ptáků zachycuje především skrumáže urbánních aglomerací a mnohovrstevnatých dopravních tepen. Takové jsou obrazy antropocénu. Jaké další fenomény tento nový koncept vizuálně zachycuje a jaký obraz současné, minulé i budoucí společnosti nabízí?

O obrazech antropocénu mluví: 

TEREZA STÖCKELOVÁ, socioložka “Antropocén – věk moci a bezmoci člověka”

PAVEL HOLUBEC, urbanista “Obraz planetární urbanizace: megaměsta, síť globálních metropolí, vnitřní a vnější periferie”

ANDREA PRŮCHOVÁ & JOACHIM DVOŘÁK, Fresh Eye & edice Fresh Eye Labyrint – křest knihy Způsoby vidění Johna Bergera 

Sledujte program prostřednictvím FB eventu!Proběhlé akce: