> texty

» Online Video Activism and Political Mash-up Genres

Politicky angažovaná videa jsou jednou z forem videoaktivizmu. Autorka předkládané stati Tina Askanius jeho současné formy dosazuje do přirozené vývojové linie radikálních levicových filmů. Svůj esej, vytvořený pod hlavičkou švédské Lund University, publikovala v roce 2013 v odborném časopisu JOMEC Journal – Journalism Media and Cultural Studies.

Role YouTube a použití digitálních videí při „mobilizaci, rámování, šíření a vyznění politického protestu a protestních hnutí“ (Doerr, Mattoni and Teune 2013) není dostatečně prozkoumaná. Vztahy mezi médii a politickou angažovaností se zabývá Tina Askanius, která se v předkládané stati zabývá tématem tzv. politických mash-up videí. (Pzn. Mash-up video je video, které vzniká kombinací dvou nebo více zdrojů. V češtině bychom mohli použít slovo „mixáž“. Při tvorbě mash-up videí je kladen důraz na postprodukci.) Autorka upozorňuje, že přehodnocení a pochopení jejich analogových předchůdců nám může pomoci kontextualizovat a pochopit nové formy videoaktivizmu i praktiky politicky angažovaných médií. V první části analýzy se zabývá obecnými koncepčními tématy a estetikou, která tyto  hybridní žánry formuje. Pro tyto účely Askanius navrhuje širokou typologii forem, která by měla posloužit výzkumu politického zobrazování. Ve druhé části analýzy se zabývá třemi charakteristikami, které video definují:

„Politická mash-up videa jsou chápána zaprvé jako soubor praktických postupů, ve kterých je dostupný online obsah různě mixován a adaptován pro nové účely, za druhé ve smyslu propojení a sblížení různých stylů, žánrů a způsobů oslovení diváka a konečně za třetí jako koncept, který rozostřuje hranice mezi politickými aktéry a motivy v mediálním online prostředí.“

Hybridní žánr sám o sobě dokazuje, jak posun v kontrole nad produkcí a distribucí videí, „ztělesněný“ v YouTube, ovlivnil vznik nových forem, které kombinují různé estetické kvality a diskurzy. Mezi hlavní charakteristiky politických mash-up videí dle Askanius patří 1) snaha vyvolat nebo vložit nový význam, 2) určovat, jak je historie protestu psána, 3) určovat, jak je násilí rámováno a prezentováno publiku. Online dostupná mash-up videa jsou pokračováním předešlého modelu videoaktivizmu, avšak s jinými formálními kvalitami charakteristickými pro období digitálního věku.

Jakou typologii videí autorka navrhuje, co je ona vývojová linie videoaktivizmu a o jaké konkrétní historické a současné příklady se opírá, si přečtete v předkládaném příspěvku. Více o tématu vizuálního aktivizmu se pak dozvíte 11. 12. 2018 v prostorách Petrohradská kolektiv, kde od 19 hodin proběhne další z tematických večerů Fresh Eye, tentokrát s názvem Obraz versus vizuální aktivizmus.> archiv