» Obrazový materiál na facebookových stránkách serverů IHNED.cz a Aktuálně.cz

Média stále intenzivněji využívají sociální sítě jako publikační platformu, místo pro zpětnou vazbu, zdroj sebeprezentace či nástroj udržení kontaktu s publikem. Předkládaná seminární práce se soustředí na to, jak s obrazovým materiálem na svých facebookových stránkách pracují české zpravodajské servery IHNED.cz a Aktuálně.cz. “Jejím cílem je na základě kvantitativní obsahové analýzy zjistit například, jak často vybrané servery obrazový materiál na facebookových stránkách publikují, o jaké typy obrazů se jedná, jaké jsou jejich motivy a jaký cíl jejich zveřejněním na sociální síti Facebook servery IHNED.cz a Aktuálně.cz sledují – tedy zda mají podat publiku informace, propagovat značku média, pomoci v navázání kontaktu s publikem, či poodhalit zákulisí redakce,” uvozuje Markéta Kubicová svou seminární práci, která vznikla v rámci předmětu Úvod do vizuální komunikace na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Autorka tedy analyzovala příspěvky nejenom na základě kritéria jejich obliby, ale i podle účelu, kterému slouží, jak ukazuje graf níže, jež se váže k prezentaci serveru IHNED.cz

 

pragm

Je důležité si rovněž uvědomit, že “přítomnost médií na sociálních sítích je nezbytná pro jejich přežití,“ jak prohlásila Vivian Schillerová, někdejší generální manažerka NYTimes.com (Schiller, in Emmett, 2009). Herrerová a Requejo (2012, s. 91) přitom pozorují, že média, která sociální sítě využívají úspěšně, mnohdy přidávají ke svým statusům multimediální obsah, nejčastěji obrazový materiál. Právě tento druh zdánlivě odlehčeného obsahu se stal na Faceeboku v případě obou serverů jednoznačně nejoblíbenějším (dle počtu „lajků”)

Nejvyšší počet hodnocení „To se mi líbí“ – celkem 1316 – získala fotografie z recesistické akce, která reagovala na transparent upozorňující, že zastávka „Krymská“ se má přejmenovat na „Ruská“ a že se to může stát i dalším zastávkám.

 

V případě Aktuálně.cz nejvyšší počet hodnocení „To se mi líbí“ – celkem 451 – získala fotografie francouzského komika Louise de Funése, publikovaná u příležitosti umělcových nedožitých 100. narozenin a doplněná komentářem vyzdvihujícím, že cholerický mužík se svérázným humorem je ve Francii nejpopulárnějším komikem i třicet let po své smrti.> archiv